Deng Jiajie

Deng Jiajie
Marketing
I love sosconf

Deng Jiajie is the marketing lead of sosconf. He comes from Chongqing Jiaotong University.

Deng Jiajie is the marketing lead of sosconf. He comes from Chongqing Jiaotong University.

TOUCH THE OPEN SOURCE?

JOIN OUR COMMUNITY

Join the Group